Drogi i mosty

roboty drogoweWedług danych Głównego Urzędu Statystycznego, niezmiennie od wielu lat, przetwórstwo przemysłowe i budownictwo znajdują się w czołówce, jeżeli chodzi o liczbę wypadków przy pracy. W branży budowlanej, tradycyjnie uważanej za jedną z najbardziej niebezpiecznych doszło w ubiegłym roku wg GUS do prawie 5,5 tys. wypadków, z czego aż 51 było śmiertelnych. Z danych wynika, że w stosunku do ubiegłego roku liczba wypadków w Polsce niestety się zwiększyła, nadal co piąty wypadek śmiertelny wydarzył się na budowie.

7 MiTy OrganizatorzyW dniach 5-7 kwietnia 2017 roku w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej odbyła się I Studencka Konferencja „Mosty i Tunele”, zorganizowana przez członków Koła Naukowego Mostowców Politechniki Warszawskiej. Głównym założeniem konferencji było stworzenie wydarzenia „przez studentów dla studentów” i zjednoczenie przy tym jej uczestników, którzy przybyli z całego kraju.

Katowice- W celu poprawy jakości naszych dróg Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach w maju przeprowadzi gruntowny remont nawierzchni ulic Marcinkowskiego na Zawodziu oraz Pszczyńskiej i Bielskiej na DK86 w obszarze Murcek i Giszowca, w kierunku Tychy-Katowice - mówi Ewa Biskupska, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Katowice.

mop popowo1

Do użytku oddane zostały kolejne Miejsca Obsługi Podróżnych na lubuskim odcinku drogi S3 w Kępsku (ok. 10 km od Sulechowa) i Popowie (3 km od Skwierzyny).
To oznacza możliwość skorzystania podczas podróży z parkingów, toalet i miejsc do odpoczynku. Pozwala również na bezpieczne prowadzenie kontroli drogowej przez uprawnione służby.

edroga075Minął już miesiąc od przyjęcia sprawozdania końcowego z wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przez Komitet Monitorujący. POIiŚ był największym programem operacyjnym realizowanym z funduszy unijnych. Na zapisane w nim działania przeznaczono ponad 28,3 mld euro, z czego aż 70 proc. (19,6 mld) na transport. Priorytetem była budowa autostrad, gdzie wsparcie wspólnotowe wyniosło ponad 8,5 mld euro (29% wartości podpisanych umów). Drugim, pod względem przyznanego dofinansowania, było promowanie czystego transportu miejskiego (2,96 mld euro, 10% wartości podpisanych umów).

edroga1011W Świnoujściu podpisana została umowa o dofinansowaniu połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin, czyli budowę tunelu pod Świną.